Partner login

COOKIES

Hultafors - België

Op basis van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens moet iedereen die een website bezoekt geïnformeerd worden over cookies die gegevens van de bezoekers van de website opslaan en de doeleinden daarvan. Bovendien moet voorafgaand aan de opslag van dergelijke informatie aan de bezoekers van de site de mogelijkheid geboden worden om dergelijke verwerking via cookies te weigeren.

Een cookie is een klein tekstbestand dat informatie bevat en op verschillende wijzen technische ondersteuning biedt aan de werking van de site om zo het bezoek van de website door een bezoeker technisch vlot te laten verlopen en zoveel mogelijk af te stemmen op zijn/haar behoeften. Dit tekstbestand wordt opgeslagen op de computer van de bezoeker.

Er zijn twee types van cookies, namelijke de tijdelijke (= de zogenaamde "session cookies") en de permanente. Hultafors website maakt momenteel gebruik van beide soorten cookies. Bij bezoek aan de Hultafors website worden bijgevolg cookies verzonden tussen de computer van de bezoeker en de Hultafors web server om de verzending van informatie en de werking van de site te vereenvoudigen en de site aan te passen aan de behoeften van de gebruiker.

De "session cookies" verdwijnen na het einde van het bezoek aan de site. De permanente cookies daarentegen worden verwijderd na ongeveer drie jaar en worden gebruikt om de taalvoorkeuren van de bezoeker en zijn bezoekers-login te bewaren. Het paswoord zelf van de bezoeker wordt uiteraard niet bewaard in de cookies. Hultafors slaat geen andere persoonlijke gegevens op en de opgeslagen informatie over de bezoeker kan ook niet worden opgespoord.

De site van Hultafors gebruikt ook nog cookies om het aantal bekeken pagina's en het aantal bezoekers te meten voor het intern statistisch systeem. De verzamelde informatie is evenwel anoniem en bevat noch de naam, noch het emailadres, noch enige andere informatie dat gelinkt kan worden aan een specifieke persoon.

Als u geen cookies wil accepteren, dan kan u deze uitschakelen bij de beveiligingsinstellingen van uw browser (bv. Internet explorer, Mozilla Firefox, etc.). Het uitschakelen van cookies zal wel tot gevolg hebben dat de functionaliteit van de website beperkt zal worden.

Meer informatie over cookies en de wetgeving daaromtrent vindt u op de website www.privacycommission.be.

Vraag het ons